Lehoty čistenia a kontroly podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.401/2007 Z.z. sú pri bežnom krbe či peci na pevné palivo (do 50 kW) v domácnosti každé 4 mesiace.

Áno aj nie. Pravidelné čistenie komína má za následok lepší ťah, lepší výkon tepelného zariadenia, menej špiny pri čistení a bezpečnejšiu prevádzku. Zo zákona je spôsobilý na kontrolu komínov len kominár so spôsobilosťou takúto činnosť vykonávať. Čiže v prípade poistnej udalosti platí len kontrola certifikovaným kominárom s potvrdením o kontrole a čistení komína. Ak poisťovňa zistí napríklad hrubú nedbanlivosť, alebo zanedbanie povinnej starostlivosti, poistné plnenie sa kráti.

Pri zakladaní ohňa sa drevo najlepšie rozhorí vedy, keď k nemu priteká vzduch zo všetkých strán. Preto drevo pred zapálením uložte do ohniska tak, že na dva hrubšie klátiky po bokoch ohniska položíte naprieč nakálané polená hrúbky 10 – 12 cm. Na ne dáte asi 0,5 kg tenkých polienok alebo triesok (ideálne z mäkkého dreva) a medzi ne vložte pevný voskový odpaľovač. Tento spôsob zapaľovania sa vám môže zdať nezvyčajný. Drevo postupne prehára zhora nadol, horí dlhšie, čistejšie a komín sa rýchlejšie naštartuje. Pri tomto spôsobe zakladania ohňa vzniká oveľa menej dymu a emisií.

Životnosť krbu, pece, sporáka alebo kotla závisí od stanovených dávok dreva výrobcom alebo kachliarskym majstrom. Najviac reklamácií a poškodení vzniká práve kvôli ich prekurovaniu vysokými dávkami dreva. Hodinovú dávku pri krbe máte zadanú v záručnom liste ak nie kontaktujte kachliara. Ďalšiu dávku nevkladajte do ohniska skôr, než dohorí predchádzajúca dávka. Ale pozor: vyrábajú sa aj krby akumulačné – vtedy sa predlžuje interval prikladania. Dávku a interval prikladania v tomto prípade stanovuje kachliarsky majster podľa konštrukcie krbu. Aj pri omietaných a kachľových peciach musí dávku dreva a interval prikladania stanoviť kachliarsky majster. Interval prikladania do pecí môže byť každých 8 až 24 hodín.

  1. Pred zapálením ohňa v peci naplno otvorte komínovú klapku a prívod vzduchu do ohniska.
  2. V prvej fáze horenia nikdy neuzatvárajte prívod vzduchu do ohniska ani komínovú klapku!
  3. Po zapálení nechajte pec dobre rozhorieť, aby sa ohrial komín- vytvoríte tak dobrý ťah pre správne horenie a odvod spalín.
  4. Keď drevo už dobre horí, postupne privierajte prívod vzduchu do ohniska. Plamene by v tejto fáze mali byť svetložlté ak sú červené chýba im kyslík.
  5. Keď zhasnú posledné plamene nad tlejúcimi uhlíkmi, úplne zavrite prívod vzduchu na horenie do ohniska aj komínovú klapku a nechajte dávku dohorieť. Obmedzíte tak únik tepla cez komín von a umožníte tak krbu alebo peci maximálne sálať.
  6. Pred prikladaním ďalšej dávky do krbovej vložky naplno otvorte komínovú klapku aj primárny prívod vzduchu do krbu. Potom na niekoľko sekúnd pootvorte dvierka a nechajte krb chytiť ťah.
  7. Čo najrýchlejšie priložte a zatvorte dvierka. Celý proces sa potom opakuje.

Dbajte na pravidelné vynášanie popola z popolníka alebo ohniska najmä pri krboch, kde je prívod vzduchu cez popolník. Kachľové pece sa stavajú v súčasnosti ako bezroštové a pri takýchto peciach je dno ohniska osadené hlbšie, čo umožňuje hrubšiu vrstvu popola. Pri takejto konštrukcii pece je vrstva popola (do 3-4 cm) žiaduca, pretože zvyšuje teplotu v ohnisku a umožňuje dodatočné vyhorenie aj nespálených zbytkov v pahrebe. Objem zostatkového popola v dreve je asi 2% (100kg dreva = 2kg popola).

Obzvlášť dôležité je upozorniť na čistenie skla. Sklo čistené chemickými látkami určenými na čistenie skla sa aplikuje najskôr na handričku až potom sa nanáša na sklo. Chemické čističe spôsobujú pri zatečení na tesnenie jeho stvrdnutie a následne prasknutie skla. Chemické čističe často zanechávajú chemickú stopu, ktorá sa po vypálení špiní a zanáša. Najlepším čističom na sklo je vlhká utierka a popol.